Tips för evenemangsplanering

På den här sidan finns lite tips för hur du kan planera event som är inkluderande och välkomnande för alla sektionens medlemmar. Här hittar du också länkar till CL:s och THS:s policyer som är viktiga att ha koll på i planeringen.

Viktiga länkar

Normkritiskt tänkande

 • Benämn alla med deras namn, undvik att exempelvis säga tjejer och killar.

 • Förutsätt inte att det finns ett enhetligt “vi” i gruppen. Undvik därför gärna “vi” och “dom”.

 • Problematisera normen och de begränsningar den leder till istället för att fokusera på det som avviker från normen. Istället för att exempelvis uppmärksamma hur någon/något utmärker sig genom att vara annorlunda kan du prata om vad som gör att normen existerar.

 • Tänk på att inte befästa normer och föreställningar. Istället för att exempelvis prata om hur män och kvinnor är kan du prata om vilka förväntningar och föreställningar som finns om hur män och kvinnor ska vara.

 • Förutsätt att den du talar om finns i rummet.

Checklista för inkluderande event

Länk till utskriftsvänlig version

 1. Lokalen där evenemanget hålls är tillgänglig för alla. Om det finns fysiska hinder för att kunna delta i evenemanget framgår detta tydligt i evenemangsbeskrivningen:

  • Det finns hiss eller ramp till lokalen

  • Det finns information om tillgänglighet i beskrivningen av evenemanget

 2. Affischer och annan marknadsföring ger en rättvis bild av evenemanget

  • Marknadsföringen är inte vinklad för att passa en specifik målgrupp

  • Marknadsföringen är fri från bilder, texter och underliggande hintar som kan vara diskriminerande eller sexistiska

  • Det finns en mångfald i bilderna som används i marknadsföringen

 3. All digital information om evenemanget är tillgänglig även för den som använder textläsningshjälpmedel

  • All information som nämns i bifogade bilder finns även nedskrivet utanför bilden

  • Det går att använda talsyntes för att läsa upp evenemangsbeskrivningen

 4. Evenemangsinbjudningar och -beskrivningar är skrivna på både engelska och svenska om det finns ett behov av detta

 5. Sånger och gyckel som kommer sjungas och framföras under evenemanget är väl valda och följer THS Sångpolicy

  • Sånger med texter som kan upplevas kränkande, förstärker heteronormen eller är sexistiska finns inte med i sångboken för evenemanget

  • Sångledare och/eller evenemangets ansvariga har koll på de gyckel som ska framföras och säger nej till gyckel som kan uppfattas som kränkande

  • Sångledare och/eller evenemangets ansvariga är beredda att avbryta olämpliga sånger och gyckel

 6. De ritualer och/eller traditioner som kommer ingå i evenemanget inkluderar alla deltagare

 7. Deltagande studenter har vid behov inkluderats i planeringen av evenemanget för att bredda perspektivet på evenemangets innehåll och tillgänglighet