Om sektionen

Sektionen för Civilingenjör & Lärare är en ideell studentsektion under Tekniska Högskolan Studentkår och företräder alla som studerar på Programmet för Civilingenjör och Lärare på KTH.

Sektionen syfte är att värna om alla programstuderandes studietid. Detta gör vi genom att bedriva utbildningsbevakning, näringslivsaktiviteter och nämndarbete så att studietiden på KTH blir så bra som möjligt. Sektionens verksamhet är uppdelad i ett antal nämnder och övriga förtroendevalda samt en sektionsstyrelse. Nämndernas verksamheter har olika syften, dessa består bland annat av utbildningsbevakning, studiesociala frågor och evenemang. Mer information om styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda hittar du om klickar runt på hemsidan.  

Om programmet

Programmet för Civilingenjör och lärare, som förkortas CL,  grundades 2002 av Jan Scheffel och Hans Thunberg. Universitetsprogrammet erbjuds på KTH och omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 läsår. Utbildningen kombinerar en fullständig civilingenjörsexamen med en komplett lärarutbildning, med behörighet för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans senare del högstadiet. Programmet leder till dubbla yrkesexamina; civilingenjör och lärare.

KTH ger ut båda examensbevisen, men de pedagogiska delarna av undervisningen ges av Stockholms Universitet. 

Sektionen genomgick 2011 en ombildning och består idag av fyra inriktningar; 

  • Matematik och Energi och Miljö

  • Matematik och Fysik

  • Matematik och Data

  • Matematik och Kemi

Utbildningen integrerar matematik, teknik och naturvetenskap med pedagogik och didaktik. Första läsåret är gemensamt för alla studenter och inriktningen väljs till andra läsåret under våren första året. Programmet innefattar två VFU-perioder (Verksamhetsförlagd Utbildning) på en skola, en kortare första terminen i ettan och en längre andra terminen i fyran. Utbildningen är utformad så att ämneskunskaper och pedagogiska och didaktiska kunnande motsvarar de krav som ställs på en ämneslärare.  

Civilingenjör och lärare är ett program som är anpassat efter näringslivets ökade efterfrågan av ingenjörer med kunskap om lärande och som kan kommunicera teknik och naturvetenskap. 

Hur blir jag sektionsmedlem?

När du blir kårmedlem blir du automatiskt sektionsmedlem i den sektion som ditt program tillhör. Att bli kårmedlem innebär att du betalar in en medlemsavgift till THS, via denna länk: https://ths.kth.se/general/ths-membership/ 

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?

Det finns många anledningar till varför man skulle vilja vara sektionsmedlem. Till att börja med så är du med och stöttar studentinflytande på KTH, men är också med och stöttar sektionen. 

Du måste vara sektionsmedlem för att … 

  • … få ha rösträtt på sektionsmötet, vilket är sektionens högst beslutande organ. Det är här du kan vara med och påverka sektionens arbete. 

  • … få bli förtroendevald, det vill säga ha en post på sektionen. 

  • … få stå i SSSBs bostadskö.

  • … få subventionerade event av sektionen.

  • ... få ta del av förmåner och rabatter från THS, vilket du kan läsa mer om vad det innebär här:  https://ths.kth.se/general/ths-membership/