Förtroendevalda

Här hittar du alla förtroendevalda! Om du inte vet vad de olika posterna gör så kan du hitta information på "Verksamheten"

CtyreLsen

Kontakt: styrelsen@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Gustav Heldt, Ordförande
Kontakt: ordf@cl-sektionen.se

Andrea Donné, Vice ordförande tillika sekreterare
Kontakt: vordf@cl-sektionen.se

Matilda Algotsson, Kassör
Kontakt: ekonomi@cl-sektionen.se

Alexander Jansson, Ledamot för utbildningsfrågor
Kontakt: utbildning@cl-sektionen.se

Fanny Enocksson, Ledamot för studiesociala- och JML-frågor
Kontakt: studiesocialt@cl-sektionen.se

Emelie Selinder, Ledamot för näringslivsfrågor och kommunikation
Kontakt: naringsliv@cl-sektionen.se

Näringslivsnämnden

Kontakt: naringslivsnamnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Fabian Olesen, Näringslivsnämndens Ordförande
Kontakt: ordf.naringsliv@cl-sektionen.se

Viktor Uhlgren, Arbetsmarknadsansvarig
Kontakt: arbetsmarknad@cl-sektionen.se

Tuva Egman, PR-ansvarig
Kontakt: pransvarig@cl-sektionen.se

Jesper Svensson, Webbunderhållare
Kontakt: webbunderhallare@cl-sektionen.se

Armin Baymani, Webbutvecklare
Kontakt: webbutvecklare@cl-sektionen.se

Studienämnden

Kontakt: studienamnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31
Utbytesansvarig: 2022-05-01 / 2023-04-30

Moa Wettby, Ordförande
Kontakt: sno@cl-sektionen.se

Viktor Hallberg, Programansvarig student
Kontakt: pas@cl-sektionen.se

Svante Holgersson, Utbildningsbevakare
Kontakt: ubbe@cl-sektionen.se

Aron Johansson, Utbytesansvarig
Kontakt: utbyte@cl-sektionen.se

JML-nämnden

Kontakt: jml-namnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Maja Jansson, Ordförande
Kontakt: jml@cl-sektionen.se

Gabriella Hajto, Vice ordförande tillika Studerandeskyddsombud
Kontakt: skyddsombud@cl-sektionen.se

Aktivitetsnämnden

Kontakt: aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Rasmus Harders, Ordförande
Kontakt: aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se

Aron Johansson, Vice ordförande
Kontakt: vice.aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se

Mottagningsnämnden

Kontakt: mottagningsnamnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Oscar Ekström, Ordförande
Kontakt: mottagningen@cl-sektionen.se

Emma Östling, Vice Ordförande
Kontakt: vice.mottagningen@cl-sektionen.se

Joar Söderman, Ekonomiskt ansvarig
Kontakt: ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se

ClubWästeriet

Kontakt: clw@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2022-05-01 / 2023-04-30

Frida Andersson, Klubbmästare - CL
Kontakt: clw@cl-sektionen.se

Hampus Lind, Klubbmästare - W
Kontakt: klubbmastare@w-sektionen.se

Maria Kolte, Vice Klubbmästare tillika Ekonomiskt ansvarig
Kontakt: ekonomi.clw@cl-sektionen.se

Lokalnämnden

Kontakt: lokalnamnden@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Anders Wallenthin, Lokalansvarig
Kontakt: lokalnamnden@cl-sektionen.se

Valberedningen

Kontakt: val@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2022-05-01 / 2023-04-30

David Böhrens Radö, Femmans representant

Sander Söderberg, Fyrans representant

Lea Martinelle, Treans representant tillika Sammankallade

Matilda Algotsson, Tvåans representant

Fabian Olesen, Ettans representant

Kårfullmäktigedelegation

Kontakt: kf@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-07-01 / 2023-06-30

Moa Wettby, Kårfullmäktigedelegation
Kontakt: kf@cl-sektionen.se

Samuel Molin, Kårfullmäktigedelegation Suppleant
Kontakt: kf@cl-sektionen.se

Revisorer

Kontakt: revisor@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31

Erik Åman, Revisor
Kontakt: revisor1@cl-sektionen.se

Emil Rapp, Revisor
Kontakt: revisor2@cl-sektionen.se

Fanborg

Kontakt: fanborg@cl-sektionen.se
Mandatperiod: 2022-02-01 / 2023-01-31

Armin Baymani, Fanbärare

Fanny Enocksson, Vice Fanbärare

Ellen Olsson, Fanbärare Suppleant

Jesper Svensson, Fanbärare Suppleant

Enskilda poster

Veronica Vilbern, Talman
Kontakt: talman@cl-sektionen.se

Mikael Lundkvist, Försäljningsansvarig
Kontakt: forsaljning@cl-sektionen.se

Astrid Joseph, Idrottsansvarig
Kontakt: idrott@cl-sektionen.se

Mandatperiod: 2023-01-01 / 2023-12-31