Vägledning vid diskriminering, trakasserier eller illabehandling

På den här sidan hittar du information om vart du kan vända dig om du eller någon annan blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan illabehandling av en annan student, en lärare eller övrig personal på KTH. 

Sektionens skyddsombud har tystnadsplikt och kan hjälpa dig om något inträffat. Du kan också alltid vända dig till JML-nämndens ordförande eller någon av sektionsstyrelsens medlemmar. Då får du stöd och hjälp att anmäla incidenten till KTH eller annan relevant instans. Du kan både anmäla sådant som du själv utsatts för och sådant som andra utsatts för och du kan självklart välja att vara anonym. Ingen incident är för liten, utan det är jätteviktigt att allt lyfts så att det kan åtgärdas! 

Vägledning

Om du upplever att du eller någon annan blir utsatt: 

  • Om incidenten sker under ett event, kan du ta kontakt med den ansvarige för eventet på plats

  • Berätta om din upplevelse för sektionens skyddsombud eller en ledamot i styrelsen som du känner förtroende för. 

  • Om det är sektionens skyddsombud som betett sig illa bör sektionens ordförande, eller annan ledamot i styrelsen, kontaktas.

  • Kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller polis vid behov!

Om du anklagas för kränkande behandling:

  • Försök vara lyhörd och förstå vilket beteende som upplevs kränkande och upphör genast med detta

  • Ta gärna kontakt med sektionens skyddsombud eller JML-nämnden för att få stöd

Kontakt

Sektionens skyddsombud når du via mail: skyddsombud@cl-sektionen.se. Du kan också skicka in en händelsebeskrivning som enbart når skyddsombudet via följande länk: Anmälan om illabehandling. Om du gör anmälan via länken kan du välja att vara anonym.

Vill du inte prata med någon på sektionen kan du ta kontakt med studiesocialt ansvarig på THS, som kan stötta och hjälpa dig: studiesocialt@ths.kts.se

Vår kontaktperson på KTH är Andreas Alm Arvidsson: andreas.alm.arvidsson@itm.kth.se. Honom kan du vända dig till om du vill ha direkt kontakt med någon som arbetar på ITM-skolan. 

Du kan även vända dig till Studenthälsan i Stockholm, kontaktuppgifter finns här.
Mer information om vart du kan vända dig om du blir utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling finns på: https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams