Sektionsmöte #3

SM#3 den 25 april i Gråttan

CtyreLsen

4/21/2023

Hej alla sektionsmedlemmar!

Du som sektionsmedlem är varmt välkommen att delta på sektionsmöte#3 tisdagen den 25 april kl. 18 i gråttan. Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer när det närmar sig.

ANMÄLAN FÖR MAT

CtyreLsen ämnar att bjuda alla anmälda mötesdeltagare på mat. Anmälan görs på länken https://forms.gle/7s4o8KmKzMeGPEUa8 senast måndag 24 april kl. 17.

HUR BLIR JAG SEKTIONSMEDLEM?

För att ha rösträtt på mötet behöver du vara kårmedlem och därigenom sektionsmedlem. Det kostar 365 kr per år. Mer om hur du blir kårmedlem kan du läsa här: https://ths.kth.se/general/ths-membership/

MOTIONER OCH DISKUSSIONSPUNKTER

Om du önskar få in motioner eller diskussionspunkter till mötet skall detta vara sekreteraren tillhanda senast måndagen den 17 april. Skicka ett mejl med din motion eller diskussionsfråga till sekreteraren på vordf@cl-sektionen.se

VAL

På detta sektionsmöte kommer flera val att göras. Valen görs med fri nominering på mötet, det vill säga man kan kandidera själv eller nominera någon annan under mötet utan att behöva anmäla detta i förväg. Om man vill söka poster men inte kan närvara vid mötet går det också bra, kontakta då val@cl-sektionen.se så får du hjälp med det!

Om du har andra frågor kring mötet kan du vända dig till ordförande Gustav (ordf@cl-sektionen.se) eller vice ordförande Andrea (vordf@cl-sektionen.se). Vi ses där!