Sektionsmöte #2

Sektionsmedlemmar varmt välkomna på mötet måndagen den 20 mars, kl 18.00.

CtyreLsen

3/16/2023

Du som sektionsmedlem är varmt välkommen att delta på mötet måndagen den 20 mars, kl 18.00.

Anmälan för mat:
Sektionen bjuder alla anmälda mötesdeltagare på mat. Anmälan till maten görs på länken: https://forms.gle/VQ21yfUPwayWwyTm7 senast fredagen den 17 mars kl. 13.00.

Sektionens val:
På detta sektionsmöte kommer vi välja några av de förtroendevalda för det kommande året! Posterna kommer att öppnas upp för fri nominering.

Kamratstipendiet:
Under sektionsmötet kommer kandidater till kamratstipendiet även att väljas.
Swipa för ett smakprov på det som komma skall! Hela handlingen finns under ”dokument”—> ”SM 2023” på hemsidan!
/varma hälsningar CtyrLsen PR-ansvarig #Pog