Nominering Hedersorden öppen

Nomineringen stänger 1 maj

CtyreLsen

4/4/2023

Det är dags att nominera till Hedersorden, Sektionen för Civilingenjör och Lärares hedersbetygelse, som tilldelas sektionsmedlemmar som gjort något utöver det vanliga, till sektionen och dess medlemmars gagn. Medlemskap i orden synliggörs i form av en medalj. Medlemskap i hedersorden ska tillägnas under Adeptgasquen. Sektionsmedlemmar kan bli nominerade till tre typer av medaljer, utifrån nedanstående beskrivningar hämtade från CL:s Reglemente:

"Medalj Silver tillfaller de styrelsemedlemmar som fullgjort sitt styrelseuppdrag på ett tillfredsställande sätt och sedan blir utvalda av nästkommande års styrelse för att tilldelas medaljen och medlemskap i orden."
(Notera att enbart styrelseledamöter blir nominerade för silver)

"Medalj Guld tillfaller den sektionsmedlem som blivit personligt nominerad utav en eller flera sektionsmedlemmar och sedan utvald av styrelsen för att motta medaljen och medlemskap i orden. Den nominerade ska ha visat stort engagemang för sektionen."

"Medalj Platina tillfaller den sektionsmedlem som blivit personligt nominerad utav en eller flera sektionsmedlemmar och sedan utvald av styrelsen för att motta medaljen och medlemskap i orden. Den nominerade ska ha visat stort engagemang och handlat i sektionens bästa intresse under en längre tidsperiod på sammanlagt tre år eller längre."

För medaljerna Guld och Platina gäller dessutom att:
"Nomineringen ska vara välskriven och innehålla motivering till varför den nominerade bör tilldelas medalj och medlemskap i hedersorden."

Anser du att det existerar någon på sektionen som gjort det lilla extra och som du därför tycker ska tilldelas medlemskap i hedersorden? Vad väntar du på? Vässa pennan och sätta igång. Sista dag för nominering är nämligen 01:a maj. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSI97OKeQUhPQTHd5gyq3IMU2LLtG22rQYNCuKTjq4M23B8Q/viewform?usp=sf_link